TRO OG FORNUFT – encyklikaen Fides et Ratio

Pave Johannes Paul IIs encyklika om forholdet mellom tro og fornuft

kr 248,00

Kjøp
ID: 23 Varenummer: 978-82-7024-213-9 Kategori:

I dette rundskrivet fra 1998 gikk pave Johannes Paul II inn for et nytt samarbeid mellom teologi, filosofi og naturvitenskap. Dette samarbeidet skal være en hjelp til å overvinne den mangel på mening som mange mennesker opplever. Rundskrivet gir også pålitelige etiske retninglinjer for å hanskes med den voksende trusselen mot mennesker og miljø vi i dag står overfor. Samtidig legger Den hellige far frem kriterier som de kristne, og teologene i særdeleshet, skal benytte i sin dialog med filosofien.

“Selv om troen, som er en Guds gave, ikke bygger på fornuften, kan den ganske avgjort ikke klare seg uten denne. Samtidig viser det seg at fornuften må søke støtte fra troen hvis den skal oppdage horisonter som ligger utenfor dens egen rekkevidde.

Selv om menneskenes språk er preget av historien og begrenset på andre måter, kan menneskene uttrykke sannheter som overgår språket som fenomen. Sannheten kan aldri være begrenset til én tid og én kultur; den blir erkjent i historien, men den når ut over historien.”

Johannes Paul II

Utgitt

Oversetter

Antall sider

Forfatter