TROEN SØKER Å FORSTÅ | konfirmasjonsforeberedelsens første år

,

Foreberedelse til mottagelse av fermingens sakrament

kr 80,00

Kjøp
ID: 2533 Kategorier: , Stikkord: ,

Lærebok for forberedelse av kandidater til fermingens sakrament, første år.

Troen søker å forstå – om Credo er en bok til forberedelsen til mottagelse av fermingens sakrament.

Da fermingsforberedelsene skal gå over to år, vil denne læreboken etter at katekesealderen ble endret fra 10. klasse til 9. klasse, tilsvare 8. trinn på ungdomstrinnet i den norske skolen, altså fermingskatekesens første år.

Temaet for denne læreboken er Kirkens Credo, vår trosbekjennelse. Gjennom lesestykker, spørsmål, oppgaver og en viss utenatlæring, skal ungdommene føres videre i en fordypning av kunnskap om den katolske tro og forstå seg selv og sitt liv i lys av denne tro.

 

Opprinnelig utgitt av Det Kateketiske Senter – OKB.

Forfatter

ISBN

Antall sider

Utgitt