VEIEN, SANNHETEN OG LIVET 3

kr 250,00

Kjøp
ID: 2040 Varenummer: 978-82-90296-60-0 Kategori:

Veien, sannheten og livet er et læreverk i kristendom for de katolske barne- og ungdomsskolene i Norge. Læreverket sørger for kontinuitet og progresjon i faget gjennom alle skoleårene.

Elevens bok 3 er inndelt i seks moduler som dekker: Det utvalgte folket, Mysterier, Det glade budskap, Messen, Påsketid og Den nyfødte Kirken. I hver modul finnes det en rekke varierte oppgaver og aktiviteter for elevene.

Lærerens bok 3 innleder hver modul med en oversikt over læreplanen, sentrale læremål og teologiske merknader basert på Den katolske kirkes katekisme. Her finner læreren forslag til en rekke varierte aktiviteter og diskusjonsemner i tillegg til en seksjon med arbeidsark for kopiering. Boken inneholder også oppgaver for vurdering av måloppnåelse på flere nivåer.

Læreverket Veien, sannheten og livet er en oversettelse av den engelske The Way, the Truth and the Life – Series som er basert på the Religious Education Curriculum Directory fra bispekonferansen for England and Wales. Den norske utgaven er oversatt parallelt med revisjonen av Læreplan i kristendom for de katolske skolene i Norge.

Forfatter

ISBN

Utgitt

Oversetter

Originaltittel