• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 61 - 80 av 210

kr 259
Tornielli, Andrea:

FRANS - paven fra den nye verden

Hvem er pave Frans, historiens første pave fra det amerikanske kontinent? Hvordan forstår han sitt kall til å tjene Kristus, Kirken og verden? 

kr 200
Doornik, N.G. van MSC:

FRANS AV ASSISI - en profet for vårt tid

En klassisk biografi om et av verdens mest fascinerende mennesker gjennom tidene. Snart 800 år etter hans død er FRANS AV ASSISI ennå levende, blant katolikker og protestanter, blant troende og ikke-troende. 

kr 298
Frans av Assisi:

FRANS AV ASSISI SKRIFTER

Denne skriftsamlingen fra ordensgrunnleggeren, mystikeren og tiggermunken fra Assisi er rammet inn av en innføring i fransiskansk spiritualitet av fransiskanerpater Hallvard Thomas Hole. 

kr 198
Røer, sr. Ane-Elisabet OP:

FREDDY EDDERKOPP I KLOSTER

NYHET! Den eventyrlystne Freddy Edderkopp forteller barn om livet i et kloster. Forord av biskop Bernt Eidsvig. 

kr 198
Røer, sr. Ane-Elisabet OP:

FREDDY EDDERKOPP OG HELGENSAFARIEN

Denne gang er Freddy Edderkopp og vennene hans på en spinnvill heisatur til Valdres, på jakt etter norske helgener! 

kr 198
Røer, sr. Ane-Elisabet OP:

FREDDY EDDERKOPP OG SAKRAMENTSMYSTERIET

Freddy Edderkopp kan i full fart ramse opp navnene på alle de syv sakramentene. Men så blir han utfordret av den kvasse kusinen Mia, som vedder på at Freddy ikke kan si hva sakramentene EGENTLIG er. 

kr 98
Benedikt XVI:

FRELST I HÅPET - encyklikaen Spe Salvi

Pave Benedikt XVIs andre encyklika, publisert i november 2007 - om det kristne håp. 

kr 170
Greshake, Gisbert:

FRIHET SOM GAVE - innføring i nådelæren

Greshake gir en samlet historisk fremstilling av hvordan synet på nåden har forandret seg gjennom tidene. 

kr 98
Benedikt XVI:

GUD ER KJÆRLIGHET - encyklikaen Deus Caritas Est

Pave Benedikt XVIs første encyklika, hvor han løfter frem det mest fundamentale kall for alle kristne: At vi skal elske. 

kr 50
Sievernich, Michael SJ:

GUD OG DE FATTIGE - om frigjøringsteologien

Bakgrunnsstoff om Latin-Amerikas problemer og om frigjøringsteologiens forsøk på å finne en løsning. 

kr 300
Matthew, Iain:

GUDS INNVIRKNING - hva finner vi hos Johannes av Korset?

Johannes av Korsets poesi og prosa viser oss en vidunderlig Guds skjønnhet og kraft. Karmelittpater Iain Matthews bok er obligatorisk lesning for enhver som ønsker å forstå Johannes av Korsets relevans for vår tid. 

kr 240
Grün, Anselm OSB:

HIMMELEN BEGYNNER I DEG

I denne boken presenteres tekster som har utgjort de kristne munkers åndelige grunnlag gjennom århundreder. Samtidig blir tekstene tolket og presentert i forhold til det moderne menneskets problemer og muligheter. 

kr 230
Grün, Anselm OSB:

HJERTETS HVILE - å være i harmoni med seg selv

Mange lider under sjelelig press, stress og angst for stillhet og indre tomhet. Den tyske benediktinerabbeden Anselm Grün beskriver i denne boken konkrete veier til stillhetens rom i vårt eget liv. 

kr 298
Bianchi, Enzo:

HVORFOR BE, HVORDAN BE

Bønnen er troens uttrykksevne, dens talemåte. Derfor er det dramatisk at det mest utbredte problem i dag ikke handler om hvordan man skal be, men hvorfor. Den personlige bønn er i ferd med å dø ut, hevder prior for det økumeniske Bose-klosteret i Italia. 

kr 149
Kirvan, John (red.):

I KRISTI FOTSPOR - tredve dager med Thomas a Kempis

En spirituell reise med meditasjonstekster og bønner for dagens løp i tredve dager, alle med utgangspunkt i Thomas a Kempis KRISTI ETTERFØLGELSE - en av verdens mest leste bøker. 

kr 240
Grün, Anselm OSB:

I MUNKENES TIDSRYTME

Benediktinerpater Anselm Grün gir en innføring i klosterets livskunst - og gir råd og veiledning om hvordan vi alle kan forsøke å leve vår dag slik at den kan bli preget av åndelige opplevelser. 

kr 195
Balthasar, Hans Urs von:

I TROENS FYLDE - et utvalg tekster om fordypelse i troen

Balthasar hørte til den store generasjonen av teologer som var med på å befri den katolske teologi fra nyskolastikkens rammer. Dette er tekster som kan inspirere enhver troende kristen. 

kr 198
Marius Timmann Mjaaland (red.):

INGEN ADGANG TIL RIKET? Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2

Et kritisk søkelys på Grunnlovens §2, som utelukket jesuitter, munkeordener og jøder adgang til Riket - basert på et seminar i forbindelse med Grunnlovens jubileum i 2014. 

kr 198
David:

INGEN VEI UTENOM - om oppgjøret med en katolsk biskop

Da det i april 2010 ble kjent at biskop Georg Müller av Trondheim fratrådte sitt embede på grunn av overgrep mot en mindreårig, ble Den katolske kirke i Norge rystet i grunnvollene. Den utsatte forteller her sin historie, under pseudonym. I salg fra 1/12. 

kr 99
David:

INGEN VEI UTENOM - om oppgjøret med en katolsk biskop

E-BOK! Da det i april 2010 ble kjent at biskop Georg Müller av Trondheim fratrådte sitt embede på grunn av overgrep mot en mindreårig, ble Den katolske kirke i Norge rystet i grunnvollene. Den utsatte forteller her sin historie, under pseudonym. Vis antall  
Resultater 61 - 80 av 210

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 20:31 13.11.2018