• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Teologi feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 1 - 20 av 43

kr 300
Imbach, Joseph:

BIBELENS GLEDER - en praktisk veiledning i bibeltolkning

Å finne ut av Kirkens hellige skrifter er en oppgave for skrifttolkere, som må analysere Bibelen etter en rekke forskjellige prinsipper. Imbach tar på seg denne oppgaven og løser den på en spennende måte, med tydelig humørfylte innslag. 

kr 220
Johannes Paul II:

DAGSORDEN FOR DET TREDJE ÅRTUSEN

Ti bud for et nytt årtusen, fra pave Johannes Paul IIs egen penn. 

kr 220
Hauken, Aage OP:

DEN GUDDOMMELIGE ÅPENBARING - et holistisk program

Pater Hauken søker en tolkning av åpenbaringen som ikke splitter, men forener. 

kr 198
Den katolske kirke i Norge:

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME - kompendium

En sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Sammenfatningen utgjør en hjelp til den troende og er samtidig, på grunn av sin kortfattede og allikevel fullstendige fremstilling, en spore til åndelig fordypelse i Kirkens budskap. 

kr 329
Den katolske kirke:

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKSIME

En samlet fremstilling av Kirkens tro og den katolske lære, godkjent av pave Johannes Paul II i 1992. 

kr 329
Stinissen, Wilfrid OCD:

DEN NYE VINEN - om Åndens frukter

Er det mulig for et menneske å leve et himmelsk liv allerede her på jorden? Eller sagt med andre ord: Er det realistisk å tro at Guds vilje kan skje i mitt liv her «på jorden slik som i himmelen»? Og hvis svaret er ja, hvordan ser et slikt liv ut? 

kr 298
Ekman, Ulf & Birgitta:

DEN STORE OPPDAGELSEN - vår vei til Den katolske kirke

ULF & BIRGITTA EKMAN er det svenske ekteparet som i 2014 skapte overskrifter verden over da de konverterte til Den katolske kirke. Vi følger deres spennende vei gjennom tvil, kriser og vanskeligheter. 

kr 329
Hansen, Fredrik (red.):

DET ANNET VATIKANKONSIL - dokumenter

Det annet vatikankonsils dokumenter i ett bind. I dette høytidelige kirkemøtet, innledet oktober 1962, søkte Den katolske kirke å videreføre og tydeliggjøre troens budskap i møte med Kirkens utfordringer og verden av i dag. 

kr 240
Gran, John Willem:

DET ANNET VATIKANKONSIL - oppbrudd og fornyelse

Tidligere biskop i Oslo katolske bispedømme, John Willem Gran, som selv var til stede under Vaticanum II, viser oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden. 

kr 280
Piltz, Anders OP:

DET GRÅTENDE DYRET - menneskets mangetydighet i europeisk tradisjon

Om menneskets mangetydighet i europeisk tradisjon. Forteller historien om hvordan mennesket har sett på seg selv de siste tre tusen år: sin plass på jorden, sin oppgave der. 

kr 329
Ellert Dahl OP:

DET LEVENDE TREET | Vår trosarv gjennom tidene

Dominikanerpater Ellert Dahl tar i denne boken for seg intet mindre enn den kristne tros utvikling helt fra utgangspunktet i Det gamle testamentet og frem til vår tid. 

kr 240
Kasper, Walter kardinal:

ENHETENS SAKRAMENT

I denne boken tar kardinal Kasper opp den indre sammenheng mellom eukaristi og Kirke og vil gi en dypere forståelse av denne - både til hjelp for oss i vårt personlige liv og for livet i Kirken. 

kr 140
Johannes Paul II:

EVANGELIUM VITAE - om menneskelivets verdi og ukrenkelighet

Livets evangelium - en encyklika. Med henvisninger til Bibelen og annen religiøs litteratur peker pave Johannes Paul II på verdien menneskelivet har i kristendommen. 

kr 198
Benedikt XVI:

FEDRE OG LÆRERE - fra Leo den store til Peter Lombard

Pave Benedikt XVI presenterer de mest innflytelsesrike kirkelige fedre og lærere fra det femte til det tolvte århundre: Benedikt, Anselm, Bernard og Gregor den store, for å nevne noen. 

kr 98
Benedikt XVI:

FRELST I HÅPET - encyklikaen Spe Salvi

Pave Benedikt XVIs andre encyklika, publisert i november 2007 - om det kristne håp. 

kr 170
Greshake, Gisbert:

FRIHET SOM GAVE - innføring i nådelæren

Greshake gir en samlet historisk fremstilling av hvordan synet på nåden har forandret seg gjennom tidene. 

kr 98
Benedikt XVI:

GUD ER KJÆRLIGHET - encyklikaen Deus Caritas Est

Pave Benedikt XVIs første encyklika, hvor han løfter frem det mest fundamentale kall for alle kristne: At vi skal elske. 

kr 195
Balthasar, Hans Urs von:

I TROENS FYLDE - et utvalg tekster om fordypelse i troen

Balthasar hørte til den store generasjonen av teologer som var med på å befri den katolske teologi fra nyskolastikkens rammer. Dette er tekster som kan inspirere enhver troende kristen. 

kr 240
O'Collins, Gerald:

INKARNASJON

Kjernepunktet i kristendommen er at Guds Sønn ble menneske. Hvilke spørsmål oppstår når vi ser nærmere på dette sentrale punktet i vår tro? Inkarnasjonen er et mystisk paradoks: Ett og samme individ er både guddommelig uendelig og menneskelig endelig. 

kr 240
Ratzinger, Joseph:

INNFØRING I KRISTENDOMMEN - BETRAKTNINGER OVER DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE

Joseph kardinal Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, behandler de grunnleggende trekk ved den kristne tro med utgangspunkt i Den apostoliske trosbekjennelse.En moderne klassiker. Vis antall  
Resultater 1 - 20 av 43
Sist oppdatert: 16:54 18.04.2019