• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv utE-post

INNFØRING I KRISTENDOMMEN - BETRAKTNINGER OVER DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE

Forfatter: Ratzinger, Joseph
Oversettelse: Gunnar Wicklund-Hansen
Originaltittel: Einführung in das Christentum: Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis
Utgivelsesår: 1993
ISBN: 978-82-7024-327-3
Format: Heftet
Sider: 282
Pris: kr 240     Kjøp

Hva er kristendommen?

Denne boken besvarer spørsmålet gjennom å konsentrere seg om en av Kirkens nøkkeltekster, nemlig Den apostoliske trosbekjennelse. Gjennom dette Credo har det kristne fellesskap oppsummert og proklamert sin tro gjennom århundrene.

Joseph Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, gir i INNFØRING I KRISTENDOMMEN - BETRAKTNINGER OVER DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE (1968) en bemerkelsesverdig undervisning i Kirkens tro og en moderne tolkning av grunlaget for kristendommen. Gjennom sin sedvanlige kombinasjon av dyp spiritualitet og grundig kunnskap om Skriften taler han direkte til nåtidens mennesker - uten å gi avkall på den filosofiske tenkning som ligger til grunn for teologien gjennom nesten to tusen år.

INNFØRING I KRISTENDOMMEN var opprinnelig en serie åpne forelesninger ved Universitetet i Tübingen og har etter utgivelsen i bokform etablert seg som en moderne klassiker.

Denne nyutgivelsen høsten 2017 er en revidert og oppdatert utgave basert på førsteutgaven på norsk, som utkom i 1993. Blant annet er bibelsitater oppdatert til Bibelselskapets versjon av 2011.

Joseph Ratzinger ble født 16. april 1927 i Marktl am Inn, Tyskland. Han var professor i systematisk teologi i Freising, Bonn, Münster, Tübingen og Regensburg og den yngste teologiske rådgiveren ved Det annet vatikankonsil (1962-1965). I 1977 ble han av pave Paul VI utnevnt til erkebiskop av München og Freising, og i 1981 kalte pave Johannes Paul II ham til Roma og posten som prefekt for Troskongregasjonen, president for Den pontifikale bibelkommisjonen og president for Den internasjonale teologiske kommisjonen. Den 19. april 2005 ble han valgt som pave og tok navnet Benedikt XVI. Han overrasket verden ved å abdisere fra Peters stol den 28. februar 2013, på grunn av sin høye alder (85) og helse, og konklavet valgte erkebiskopen av Buenos Aires, Jorge Maria Bergoglio, nåværende pave Frans, som hans etterfølger.

Pave emeritus Benedikt XVI har gjennom et langt liv forfattet en mengde betydningsfulle bøker og akademiske arbeider og regnes som en av de mest innflytelsesrike katolske teologer siden 1950-årene. Etter sin abdikasjon fra Peters stol har han trukket seg tilbake i Mater Ecclesiae-klosteret i Vatikanet for å tjene Kirken gjennom bønn.

 

 

 Sist oppdatert: 04:37 21.04.2019