Den hellige Charles de Foucauld

«Du må ikke spare på noe når det gjelder gode bøker.»

Årets SEGL er nå i handelen!
SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016

SEGL 2022 ER I SALG og har i år det noe kryptiske temaet “Fra avfortrylling til refortrylling”. De seneste årtiene har fortellingen om modernitetens vei mot det religionsløse samfunnet nemlig slått store sprekker. Samfunnsforskere har konkludert med at sekulariseringen av samfunnet langt ifra er så entydig å forstå. Den felles kulturelle “paraplyen” som de store religionene utgjorde, har definitivt måttet vike for et mer mangetydig religiøst landskap. Nasjoner og folk samler seg ikke lenger på samme måte rundt de samme religiøse fortellingene og tradisjonene. Trosforestillinger og praksis er i endring, men disse endringene er ikke entydige. Ateismens nært forestående triumf er betydelig overdrevet. I årets SEGL ønsker vi å bidra til å undersøke og utfordre nettopp noe av tematikken fra fortellingen om «Guds død», forklarer Peder K. Solberg og Øivind Varkøy i årets svært lesverdige lederartikkel

SE SEGL.no FOR ALLE VÅRE 10 ÅRGANGER!

 

BLA I SEGL 2022 HER!
KJØP SEGL 2022!

ÅRETS VAKRESTE JULEBOK

SIGRID UNDSETS JUL! Lenge før Undset ble katolikk, var hun fascinert av de gamle fortellingene om Maria og barnet. Mysteriet med det nyfødte barnet som forener menneskenaturen med det guddommelige, blir etter hvert større for henne enn alle hennes favorittfortellinger blant eventyr, folkeviser og sanger, og får mange nedslag i forfatterskapet hennes. Personlig går hun inn i rollen som en utrettelig formidler av de eldste kristne fortellinger og trostradisjoner. I mange brev til venner og familie skriver hun om julen – gjennom barndom og ungdom, familieliv og i alderdommens ensomhet. Ikke minst skrev hun om julen i en lang rekke artikler i diverse tidsskrift og ulike julehefter. Noen av dem inkluderte hun i senere essaysamlinger, men de fleste er glemt i dag og fortjener å trekkes frem igjen. Illustrasjonene er hentet fra en glemt og gammel skatt: det forseggjorte katolske juleheftet «Kimer I Klokker», hvor Undset var en aktiv skribent – utgitt fra 1924 til 1946.

BLA I BOKEN HER!
KJØP BOKEN HER!

EN NY PERLE TIL SALGS!

Nonnene på Tautra gir oss i boken I DITT LYS et innblikk i sitt monastiske liv på den frodige øya med det spesielle lyset – måned for måned – idet de lever liturgien og tett på de skiftende årstidene. Med sin gode penn og dype åndelige innsikt gir søstrene Ann Elizabeth, Hanne-Maria, Rafael og Sheryl oss alle en gave som også er skjønn for øyet. Bli kjent med nonnene og den særegne øya, som gjennom århundrer er kjent for sitt cisterciensiske nærvær, i St. Olavs land. Her er boken fotografert – ikke tilfeldig – ved helgenkongens føtter.

BLA I BOKEN HER!
KJØP BOKEN HER!

HELT FERSKT KATOLSK GROVBRØD I BUTIKKEN!

«Katolsk Grovbrød» er i løpet av sine seks år blitt noe nær en merkevare i kristen-Norge, et slags katolsk P2-akademi, som en vittig sjel sa. Grunntanken er å formidle næringsrik katolsk kristendom til oppbyggelse og fordypning av troslivet for katolikker så vel som for andre interesserte. I denne boken presenteres 16 av de 59 talene som har vært holdt siden starten høsten 2016. Blant bidragsyterne er biskoper, prester, ordensfolk og leke medlemmer av Kirken. Boken spenner vidt. Her er artikler om økologisk omvendelse, meditativ bibellesning, bibelsyn, kirkesyn, kristologi, om kristen vekst, håp og glede, om faste, brudemystikk, skjønnhet, røkelse og om å be med Maria, om skriftemål, sår som må leges, og om St. Olav. Her serveres «grovt brød». Ta og les!

BLA I BOKEN HER!
KJØP BOKEN HER!

BRUKSANVISNING FOR BIBELEN

Nå er Karl Gervins Bruksanvisning for Bibelen ankommet!

 

Bibelen er de kristnes felles grunnlag, og frem til reformasjonene på 1500-tallet forsto man denne boken langt på vei likt.

Når troen i Vesten nå utfordres fra mange hold, vil alle kunne ha utbytte av å kjenne tradisjonen – og se hvordan katolikker bruker Skriften i dag.

Mange har ofte orientert seg på egenhånd i det mang­foldige bibelske landskapet. Denne bruksanvisningen vil hjelpe lesere til å se hovedlinjer i Guds prosjekt.

BLA I BOKEN HER!

KJØP BOKEN HER!

 

 

Eller ta en liten kikk på boken og en kort presentasjon med Karl Gervin:

 

SEI OSS, DIKTAR

St. Olav forlag gjev ut diktsamling av Paul Murray OP!

DIKTSAMLINGANE The Absent Fountain (1992) og These Black Stars (2013), som her for fyrste gong kjem i norsk gjendikting, er blant Paul Murrays mest etterspurde bøker.

LES MEIR HER!

KJØP BOKA HER!

 

 

Lærerveiledning til YOUCAT konfirmant

 

Lærerveiledningene til YOUCAT konfirmant, utarbeidet av Kateketisk Senter, er nå tilgjengelig.

 

Boken er lagt opp med 8 månedssamlinger for 8. klasse, og bind 2 har tilsvarende opplegg for 9. klasse. For hver måned er det laget opplegg til 5 økter, så det skulle være nok materiale for alle. Hvis menigheter samler konfirmantene til to kortere samlinger hver måned, bør det heller ikke være vanskelig å tilpasse veilederen til dette. I tillegg til denne boken finnes det også mye ekstra materiale på nett, gå til blilys.no.

 

LES MER OG KJØP HER

DE 21 – En reise i de koptiske martyrenes fotspor

DEN KOPTISKE KIRKE, «martyrenes kirke», har bevart den tidlige kirkes tro og liturgi. Det fikk den prisbelønte forfatteren Martin Mosebach erfare på sin reise i Egypt, der han besøkte familiene til de 21 koptiske fremmedarbeiderne som 15. februar 2015 kaldblodig og sirlig regissert ble halshugget av IS – knelende i oransje kjeledresser på en strand i Libya. Mosebach gir oss en litterær og sterk reiseskildring fra Øvre Egypt der han vandrer i martyrenes fotspor og opplever den hardt prøvede koptiske kirkes overraskende levende tradisjon.

LES MER OG KJØP HER!

Nyutgivelser!

To av Wilfrid Stinissens moderne klassikere er nå utkommet i nye opplag: Sant menneske og Natten er mitt lys.

De to etterspurte bøkene gir vekst og liv til kristne av alle konfesjoner, og anbefales sterkt som fastelektyre!

 

 

 

 

Fra Golgata til Donau – de norske kristne og jødene

KRISTENFOLKETS PROTESTER mot okkupasjons­makten i Norge under den andre verdenskrig var i stor grad samlet og kraftfull. Særlig protesten mot nazistenes jødeforfølgelse høsten 1942 regnes som en viktig hendelse i okkupasjons­historien. I det såkalte «Hebreerbrevet», stilet til minister­president Quisling, advarer man: Stans jødeforfølgelsen – i Jesu Kristi navn! Noen signaturer manglet imidlertid – blant annet fra overhodet for landets katolske minoritet, biskop Mangers. Var det uttrykk for bestemte holdninger, som det har vært hevdet, eller skyldtes det helt andre ting?

Forfatteren, en av landets fremste okkupasjons­historikere, forklarer i denne boken hva kristne har ment om jødene gjennom tidene, som et bakteppe til begivenhetene under krigen. Hovedhensikten er å belyse det norske folks syn på jødene fram til og med 1945.

 

HANS FREDRIK DAHL har et langt virke bak seg som journalist, faghistoriker og forfatter og har levert sentrale bidrag til forskningen på det 20. århundrets ideologier, særskilt fascismen og nazismen, samt den annen verdenskrig i Norge. Hans internasjonalt anerkjente tobindsbiografi om Vidkun Quisling er særlig betydningsfull på feltet.

Kjøp boken her!

RØTTER – tekster om kultur og motkultur

Forestillingen om Gud har båret synet på mennesket, døden og naturen – inntil nå. Hva skjer når denne forestillingen forvitrer i kulturen?

Boken Røtter – tekster om kultur og motkultur er en brennaktuell artikkelsamling skrevet av Eivor A. Oftestad. Temaene i boken spenner fra samtidig  historiefortolkning og religion til menneskeverd og moderne bioteknologi.

EIVOR ANDERSEN OFTESTAD er kirkehistoriker, forsker og forfatter og ansatt ved lærerutdanningen på Høgskolen i Innlandet. Hun er aktiv samfunnsdebattant og har vært fast spaltist i Vårt Land og Klassekampen og nå Dag og Tid.

Kjøp boken her!

 

 

 

– Terningkast 6. Eivor Oftestad markerer seg nok en gang som en av landets mest lesverdige tenkere. Skjønnhet beveger mennesket, skriver Oftestad. Hun viser det i denne samlingen av tekststykker.

Asle Toje

Utenrikspolitisk forsker og forfatter

Den ortodokse kirke

Den østlige ortodokse kirke regnes gjerne som verdens nest største kristne trosretning (etter Den katolske kirke), men er lite kjent her til lands. De rundt 200 millioner medlemmene er fordelt på en rekke lokalkirker, slik som den russiske, greske, serbiske og rumenske. Disse er innbyrdes uavhengige, men deler samme lære og tradisjon, som fant sin form i Bysants. Den ortodokse kirkes historiske område strekker seg fra Nord-Afrika til Nordishavet. De færreste er klar over at russiske munker har drevet virksomhet innenfor Norges nåværende grenser siden midten av 1500-tallet.

I en tid med stadig flere ortodokse kristne her i landet og økt avstand mellom Vesten og Russland, er kjennskap til hva Den ortodokse kirke står for trosmessig og kulturelt, blitt mer relevant. Denne boken formidler kirkens historie, lære, liturgi, kunst og klostervesen på en grundig og samtidig klar og lett tilgjengelig måte. 

Bla i boken her! | Kjøp nå!

Loven, laksen og livslinjen

I denne boken tar tidligere riksadvokat og høyesteretts­dommer Georg Fredrik Rieber-Mohn oss med på en reise gjennom sitt lange og markante offentlig liv. I kraft av flere tunge posisjoner i norsk samfunns- og kulturliv har forfatteren både deltatt i og initiert en mengde debatter av betydning for landets samfunnsutvikling fra 1960-årene og til i dag. Hans velkjente humor og mange anekdoter fra mellommenneskelige møter både i og utenfor landets beste lakseelver, krydrer livsfortellingen. Pregende er også hans katolske tro, som – når alt kommer til alt – kanskje har vært selve retningen i livslinjen?

Bla i boken her! | Kjøp nå!

Dominikanerne 100 år i Norge!

Vi kan i år feire at dominikanerne har vært 100 år i Norge etter reformasjonen. I den forbindelse har brødrene gitt ut en jubileumsbok i samarbeid med St. Olav forlag. Boken er nå ankommet og kan kjøpes i St. Olav bokhandel for kr 389,- . Se en kort presentasjon av boken i videoen under!

Dette er blitt en virkelig flott bok, med masse historisk viktig materiale og en rekke bilder aldri tidligere utgitt på trykk. Anbefales!

Kjøp boken her!

 

Se en kort presentasjon av boken her:

 

 


ANKOMMET!

ERIK VARDENS bok Påsketro i pesttid – en provokasjon er nå ankommet!

Fra innledningen av biskop Erik Varden:

«At en kristen referanseramme ikke lenger finnes i Norge, bør drive kristne til samvittighetsransakelse. Hva sier det om måten vi lever og formidler troen på at den av våre samtidige oppfattes som irrelevant? I antikken – en usikkerhetens og relativismens tid, lik vår – gjorde kristne seg bemerket, ikke ved å proppe andre med fromme fraser, men ved å leve på en ny, annerledes måte. De kristne utgjorde et sterkt fellesskap. De tok bønn, felles og privat, på alvor. De levde i fred med hverandre. De øvet barmhjertighet mot trengende, uansett tro og etnisk bakgrunn. Uten å idealisere fortiden, fastslår vi at noe lignende skjedde her hos oss, i kristningstiden. Påskens budskap gjorde land og folk menneskeligere. Vi som kaller oss kristne i dag, kan spørre: Utgjør vi nå noen forskjell? Lar påsketroen seg merke på vårt levevis, våre valg? […]

Men kanskje lar vi oss provosere ennå? Denne boken består av tanker jeg har gjort meg til påske dette året – men påskemysteriet er jo kjernen i en kristens tilværelse året rundt. Det er grunnen jeg står på. Det gir meg håp og glede; det fyller meg med takknemlighet. Det lar meg ane en mening, forklarende, men usentimental, i møtet med egne og verdens tårer. At det gir svar på store spørsmål i vår tid, er jeg viss på. Ingen kan forklare mysteriet, men alle må vi prøve. En predikant håper selv, ved å forkynne, å kalles ut og frem, ut av selvsentrerthet, inn i Visdom og guddommelig liv. Er tekstene deg, leser, til slik provokasjon, ja da: Gud skje lov.»

LES MER!

298,- | KJØP

Sigrid Undsets Gymnadenia og Den brennende busk

Nå er Sigrid Undsets dobbeltroman Gymnadenia og Den brennende busk ankommet! Undset viderefører de religiøse og psykologiske temaene fra sine tidligere middelalderromaner, men konteksten er her hennes egen moderne samtid. I Gymnadenia møter vi hovedpersonen Paul Selmer i selvstendighetsåret 1905 og følger ham frem til utbruddet av første verdenskrig, mens han strever med overgangen fra student- til voksenlivet.

SIGRID UNDSET konverterte selv til katolisismen i november 1924, og Pauls prosess anses å ha klare selvbiografiske trekk. Derfor har det falt seg naturlig å illustrere denne nyutgaven med fotografier fra hennes eget liv og sekulære og kirkelige samtid. Utgaven er dessuten forsiktig språklig oppdatert henimot et konservativt bokmål, og er utstyrt med ordforklaringer.

Les i boken her!

389,- | KJØP

I Den brennende busk møter vi Paul som ulykkelig gift forretningsmann mens første verdenskrig herjer i Europa. Når han etter en lang erkjennelsesprosess og mye motstand velger å konvertere til Den katolske kirke – et eksotisk fremmedelement i datidens Norge – utfordres han både på det ytre og det indre plan. Dessuten dukker hans første, store kjærlighet opp igjen og kaster ham inn i et sterkt psykologisk drama.

I likhet med Gymnadenia er også denne delen av dobbeltromanen illustrert med en rekke spennende fotografier fra Sigrid Undsets samtid.

Les i boken her!

389,- | KJØP

Sigrid Undset på St. Olav forlag!

SIGRID UNDSET visste tidlig at det var forfatter hun ville bli. Hun valgte de største, tyngste og vakreste temaene og tok i bruk alle de store ordene:

… DE GAMLE BLANKE ORDENE, dydenes navne, de som er blitt halvveis latterlige ord – det er de ord menneskene trenger at lære – styrken, visdommen, rettferdigheten, sannheten, måteholdet, tapperheten – og mange andre blanke ord.

I DENNE BOKEN har Undset-kjennerne Tordis Ørjasæter og Kristin Brandtsegg Johansen samlet ord og utdrag fra nobelprisvinnerens brev, essays og romaner for å vise bredden i hennes klokskap og med hvilken kraft og treffsikkerhet hun formulerte sine innsikter.

 

BLA I BOKEN HER!

289,- | KJØP

For første gang på norsk!

THOMAS MERTON (1915–1968) var en religiøs tenker med bemerkelsesverdig innsikt, en fremtredende forfatter og poet hvis forfatterskap forener en monastisk spiritualitet med et våkent øye for samtidens sosiale og kulturelle spørsmål. Alle disse kvalitetene, samt Mertons uforlignelige evne til å skildre steder, mennesker, tidsånd og bevegelsene i sin egen sjel, er synlige i selvbiografien FJELLET MED DE SYV TRINN (The Seven Storey Mountain). Boken ble umiddelbart en klassiker og etablerte forfatterens unike stemme i samtiden – en stemme som ble lyttet til på tvers av landegrenser og i de mest uensartede miljøer. Endelig får vi høre hans alltid aktuelle røst også i norsk oversettelse!

Oversatt av Jeanne Wreden.

 

BLA I BOKEN HER!

329,- | KJØP

Ny bok i serien MODERNE TROSVITNER

Thomas Merton fremheves av mange som en postmodernistisk helgen: Den verdensberømte trappistmunken hadde en brokete fortid, et krevende temperament, var rastløs og anti-institusjonell og gav stemme til de stemmeløse. Men han var også en tradisjonsbundet katolikk: balansert, lydig, sterk i sin tro og på jakt etter stabilitet. Han var en religiøs tenker med bemerkelsesverdig innsikt, en modig skribent, en radikal forkjemper for sosiale rettigheter og en fremtredende forfatter og poet hvis forfatterskap forener en monastisk spiritualitet med et våkent øye for samtidens sosiale og kulturelle spørsmål.

Michael W. Higgins gir oss et nyansert psykologisk portrett av munken som lengtet etter eneboerens ensomhet, men som samtidig hadde en ubendig trang til å engasjere seg i sin samtid og være i samspill med både venner, sentrale samfunnsaktører og religiøse mestere verden over.

 

BLA I BOKEN HER!

249,- | KJØP

Erik Varden:

Lengsel er mitt vesen

LENGSEL ER MITT VESEN

Om ensomhet og kristen erindring

Den kristne virkelighetsoppfatning forsikrer oss om at vi allerede er del av et personlig fellesskap – og ikke bare som en metafysisk abstraksjon. Kvinner og menn som er skapt i Guds bilde, er i sitt vesen merket av dette opprinnelige fellesskapet. Når våre kropper og sjeler roper etter en Annen, er det ikke et tegn på sykdom, men på helse. Ensomhetens smerte er som nødvendige veer før en mulig glede kan se dagens lys. De minner oss på det vi har i oss å kunne bli. For at de skal bære frukt, gjentar Skriften at vi må huske.

Denne boken tar for seg seks fasetter av kristen erindring. Bibelsk ekse­gese kombineres med klassisk og moderne litteratur og biografiske riss. Hvert kapittel kan leses som et enkeltstående teologisk essay, og sammen gir de oss et potensielt livsendrende dypdykk i hva det vil si å være menneske.

 

BLA I BOKEN HER

329,- | KJØP

DETTE ER MITT LEGEME!

Hvordan skal vi forstå Jesu ord under hans siste måltid med disiplene: «Dette er mitt legeme … Dette er mitt blod»? Eller hans utsagn i synagogen i Kapernaum om at det er nødvendig å spise hans kropp og drikke hans blod – ord som virket sjokkerende på tilhørerne?

Denne boken kaster nytt lys over Jesu ord og handlinger ved å se dem gjennom jødiske øyne.

Denne inspirerende og lærerike boken bryter ny mark og leder leseren inn i et av de største mysteriene i den kristne tro: Jesu sanne nærvær i eukaristiens brød og vin. 

En virkelig øyeåpner av en bok.

 

BLA I BOKEN HER!

329,- |  KJØP (hardcover)

eller

249,- | E-bok-utgaven!

«Jeg lengter etter den gamle kirken på klippen som aldri har sagt at en ting er god fordi den er ny, eller god fordi den er gammel, men tvert imot har vinen som sakrament, som er best når den er gammel, og brødet, som er best når det er nytt.»

Sigrid Undset

«En kirke som ikke vekker anstøt, et evangelium som ikke vekker uro, et Guds ord som ikke trenger under huden på noen, et Guds ord som ikke berører virkelige synder i samfunnet det forkynnes i – hva slags evangelium er det?»

Den hellige Oscar Romero

«Det er logikeren som prøver å få himmelen inn i sitt hode. Og det er hans hode som går i stykker.»

C.H. Chesterton

«Du trenger å vite hva du tror på. Du trenger å kjenne troen din med samme nøyaktighet og presisjon som en IT-spesialist kjenner innsiden av en computer. Du trenger å forstå den slik en god musiker kjenner stykket hun eller han spiller.»

Pave Benedikt XVI

«Å Guds hemmeligheter! Her må vi bare la vår forstand kapitulere og erkjenne at den ikke har evnen til i det hele tatt å forstå Guds storhet.»

Den hellige Teresa av Avila

«Man slukket klostervesenets fyrtårn, og nå snubler vi omkring i fullstendig mørke og vet ikke hvor vi er, og alle verdslige ting har blomstret som aldri før.»

Søren Kierkegaard

«Rop det ut med tusen stemmer! Verden er bedervet på grunn av taushet!»

Den hellige Katarina av Siena

KATOLSK ALMANAKK 2023

Katolsk almanakk er nå ankommet! Bestill på nett eller kjøp i St. Olav bokhandel.

 

KJØP HER!

Nytt opplag!

LAUDATO SI' - Lovet være du


Et nytt opplag av pave Frans’ encyklika Laudato Si’ foreligger. Den stadig populære miljøencyklikaen er nå trykket i 1850 eksemplarer!

YOUCAT-Bibelen!

 

For første gang foreligger en katolsk «ungdomsbibel» på norsk! Utdrag fra de mest sentrale bibelstedene gir et godt overblikk over hele den store fortellingen om Guds frelsesplan. Alle Bibelens bøker presenteres i riktig rekkefølge – også de såkalte deuterokanoniske bøkene, som er del av den katolske kanon. Hver bok introduseres for seg og settes inn i sin store sammenheng, og i kjent YOUCAT-stil finner du kommentarer, sitater, spørsmål, henvisninger til YOUCAT-katekismen etc. i margene. Boken inneholder også kart, forklarende tekst og en mengde bilder, foruten de velkjente og gjennomgående YOUCAT-strektegningene.

YOUCAT-Bibelen er det perfekte redskap for unge katolikker, for nybegynnere og for alle som måtte trenge litt hjelp i sin bibellesning. Les mer …

BLA I BOKEN  |  Kr 298  |  KJØP!

Våre siste utgivelser:

Har du meldt deg på vårt nyhetsbrev?

Nyhetsbrev sendes ut fra forlaget kun noen få ganger i året. Din e-post blir aldri delt med andre og du kan når som helst melde deg av.